Van Oord

Van Oord-logo

Van Oord

Marine ingenuity

Van Oord is wereldwijd actief als toonaangevende aannemer van bagger-, waterbouwkundige en offshore energieprojecten (olie, gas en wind) met innovatieve oplossingen voor maritieme uitdagingen. De onderneming is wereldwijd actief in meer dan vijftig landen.

Van Oord is een in Nederland gevestigde, zelfstandige naamloze vennootschap. Het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in Rotterdam. Onze medewerkers zijn betrokken, ondernemende professionals met een passie voor water en technologie. Zij kennen het belang van samenwerken met als doel het best mogelijke resultaat te bereiken. Door open en integer te zijn, bouwen zij aan wederzijds vertrouwen en respect.

Van Oord is een familiebedrijf dat maritieme oplossingen biedt die nu en in de toekomst van waarde zijn. Veiligheid, duurzaamheid en continuïteit gaan daarbij hand in hand. Van Oord heeft oog voor zijn waardeketen, die zich uitstrekt van toeleveranciers tot opdrachtgevers.

Jaaromzet: EUR 1,876 miljard
Aantal werknemers: 4954
Aantal vestigingslanden: 47
Aantal nieuwe werknemers per jaar (vanuit net afgestudeerden): 40 Look around - Van Oord has changed the world around you from Van Oord on Vimeo.

Case

Tijdens het Techniek Bedrijven Evenement zal Van Oord een case verzorgen. De titel van de case is "Business Case - Grass Roots Gas and Wind Inc."

Slide

Kernwaarden

Bij Van Oord heerst een cultuur van verantwoordelijkheid krijgen, nemen en dragen. Wij willen dat al onze mensen prettig, veilig en goed kunnen (samen)werken. Wederzijds respect, vertrouwen, collegialiteit en fatsoenlijke omgangsvormen staan hierbij centraal.

Integriteit, openheid, respect en teamspirit
De kennis, expertise en het teamwork van de mensen die bij Van Oord werken, vormen de motor achter ons succes. Onze mensen begrijpen dat samenwerking cruciaal is om het best mogelijke resultaat te bereiken. Door open en eerlijk te zijn, bouwen zij relaties op van wederzijds vertrouwen en respect.

Zorg voor mensen
De zorg voor mensen staat in onze organisatie centraal. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers en partners proberen we een gezonde winst te behalen, maar altijd met respect voor elkaar en het milieu. We creëren een klimaat waarin onze werknemers veilig kunnen werken en altijd nieuwe mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen.

Slide

Strategie

Missie
Wij zijn de toonaangevende, internationale aannemer en leggen ons toe op bagger-, waterbouwkundige en offshore projecten (olie, gas en wind). In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers creëren wij innovatieve, duurzame oplossingen en veilige werkomstandigheden.

Visie
De groeiende wereldbevolking heeft behoefte aan meer ruimte en de vraag naar energie stijgt voortdurend. Toenemende wereldhandel vraagt om meer en betere havenfaciliteiten, terwijl klimaatverandering kustgebieden bedreigt. Wereldwijd neemt de vraag naar energie toe. Olie en gas zijn nog steeds de belangrijkste energie bronnen. Tegelijkertijd worden duurzame bronnen zoals wind energie verder ontwikkeld. Deze ontwikkelingen bieden Van Oord kansen om te blijven groeien.

Strategie
Van Oord biedt innovatieve oplossingen voor de hierboven genoemde wereldwijde maritieme uitdagingen; nu en in de toekomst. In de periode tot 2018 zijn de drie pijlers van onze activiteiten: baggeren, offshore olie & gas en offshore wind. Baggeren blijft de kernactiviteit van onze onderneming.

Slide

Innovatie

Value creation through marine ingenuity.
Van Oord kent een innovatieprogramma dat zicht richt op het vergroten van onze meerwaarde voor opdrachtgevers.

Marine ingenuity, daar draait het om bij Van Oord. Met slechts twee woorden geven we kort en krachtig weer wat we doen, hoe we het doen en waarin wij ons onderscheiden. We zien onszelf als een gepassioneerde, toonaangevende en internationaal opererende waterbouwer die er altijd naar streeft om te excelleren in uitdagende omstandigheden: als het groot, complex, en bij voorkeur nog nooit eerder is gedaan.

Zoals Palm Jumeirah, een van de drie palmeilanden in Dubai. De palmbladeren waren aangelegd voordat de golfbreker klaar was. Dat betekende erosiegevaar. Het opspuiten van de stranden werd daarom zo gefaseerd, dat de langzaam groeiende golfbreker toch optimale bescherming gaf aan dit officieuze ‘achtste wereldwonder’. Dit is als een van de weinige bouwwerken vanuit de ruimte zichtbaar. Een ander voorbeeld is de Belwind Offshore Wind Farm op de Blighbank, ongeveer vijftig kilometer uit de Belgische kust. We hadden slechts vijftien maanden voor design, engineering, inkoop en installatie van 56 funderingen, hoogspanningskabels en de volledige elektrische infrastructuur, inclusief een onderstation op 25 zeemijl offshore en netwerkaansluiting op het vasteland. Een recordtijd! En wat te denken van de installatie van een Gravity Based Structure (GBS) in het Arkuntun Dagi gas- en olieveld: een kort ijsvrij tijdvenster en maar één kans om het goed te doen; plaats onder die omstandigheden maar eens een betonnen fundering op de zeebodem. De succesvolle samenwerking met onze Russische partner leverde de RusPrix Award 2013 op.

Slide

Duurzaamheid

Duurzaamheid maakt deel uit van onze strategie, besluitvorming en bedrijfsvoering, zodat wij opdrachtgevers oplossingen kunnen bieden die écht van waarde zijn. Met duurzaamheid als een van de pijlers onder onze projectaanpak vertrouwt Van Oord erop projecten met meer succes te kunnen binnenhalen en uitvoeren.

Duurzaam ondernemen begint met nadenken over wat je doet voordat je het doet. Ons beleid is om uit te leggen hoe eenvoudig het in de waterbouw kan zijn om duurzamer te werk te gaan. Daarbij onderscheiden wij vier speerpunten: bescherming van de omgeving,efficiënt energiegebruik,aantrekkelijk werkgeverschap, sustainable supply chain

‘Als familiebedrijf begrijpt Van Oord heel goed dat het bieden van blijvende meerwaarde de sleutel vormt tot succes. We moeten niet vergeten dat we dit bedrijf te leen hebben van de volgende generatie. Hetzelfde geldt voor onze omgeving en ons werkterrein, dus daar moeten we goed voor zorgen en verantwoord mee omgaan, zonder de volgende generatie op te zadelen met problemen die wij nu veroorzaken.’

-         Paul Verheul, Chief Operational Officer

Interessante Studies

 • Maritieme techniek (WO)
 • Civiele techniek (WO)
 • Werktuigbouwkunde (WO)
 • Technische aardwetenschappen (WO)
 • Technische aardwetenschappen (WO)
 • Elektrotechniek (HBO)
 • Civiele techniek (HBO)
 • Werktuigbouwkunde (HBO)
 • Electrical engineering (WO)
 • Technische bedrijfskunde (WO)
 • Maritieme techniek (HBO)
 • Lucht- en ruimtevaarttechniek (WO)
 • Sustainable innovation (WO)
 • Mechatronica (HBO)
 • Computer science (WO)
 • Industrieel ontwerpen (WO)
 • Software science (WO)
 • Technische informatica (WO)
 • Logistics engineering (HBO)
 • Luchtvaart technologie (HBO)
 • Technische bedrijfskunde (HBO)
 • Aardwetenschappen (WO)
 • Bouwkunde (WO)
 • Science, business and innovation (WO)
 • Bouwkunde (HBO)
 • Built environment (HBO)

Profiel gewenste studenten

Studenten en young professionals van met name onderstaande studies zijn interessant voor Van Oord:

-                      Civil engineering
-                      Mechanical engineering
-                      Offshore & dredging engineering
-                      Sustainable Energy Technology
-                      Geo-engineering
-                      Electrical engineering
-                      Transport, Infrastructure & Logistics
-                      Maritime officer
-                      en vergelijkbare HBO/WO opleidingen

Aanbod voor Studenten

Vindingrijke studenten met een passie voor techniek en water bieden wij (inter)nationaal stage- en afstudeerplekken. Dit kan op een project in het buitenland, een project in Nederland of op een van onze kantoren in Nederland zijn. De vacatures voor onze stages worden rond oktober en maart aangeboden op onze website.

Wij bieden afgestudeerden ons internationaal, technisch traineeship aan. Dit éénjarig programma is bedoeld voor afgestudeerden met een diploma van een van eerdergenoemde opleidingen (HBO/WO). Zie voor meer informatie onze website www.vanoord.com/careers

Verder is het mogelijk om na je afstuderen direct aan de slag te gaan voor een van onze afdelingen of business units.

Je passie om (regelmatig) in het buitenland (op project) te werken is cruciaal om bij Van Oord aan de slag te kunnen gaan.

Maak kennis met Van Oord tijdens de techniek bedrijven talents, volg de presentatie en /of stel je vragen aan ons in de stand. Heb je nu al vragen? Bel dan gerust met de Recruitment afdeling T: +3188 8268756.

Loopbaanmogelijkheden

Onze medewerkers zijn het hart van onze organisatie en leveren een cruciale bijdrage aan het succes van de onderneming. Hun vaardigheden, talent en vindingrijkheid bepalen onze koers. Van Oord biedt medewerkers kansen om te ontwikkelen  op zowel persoonlijk als vaktechnisch gebied.  Naast  het volgen van vaktechnische cursussen, training en coaching, is (inter)nationale projectervaring, learning on the job, verder een cruciale bron voor groei  en ontwikkeling.

“Van traineeship deelnemer naar project engineer voor offshore wind projecten”, zo vertelt Dirk Knipping.

‘Ik heb Civiele Techniek gestudeerd aan de TU Delft. Door de positieve verhalen van studiegenoten over het traineeship van Van Oord raakte ik geïnteresseerd. Het traineeshipprogramma geeft een compleet beeld van Van Oord als aannemer van bagger-, offshore en offshore windprojecten. De cursussen, trainingen en werkervaringen bij de verschillende afdelingen maken het een leerzaam jaar. Behalve theorie komt ook de praktijk ruimschoots aan bod. Mijn eerste project was als project engineer op het Teesside Offshore Wind Farm project in Engeland. Daarna was ik werkzaam op het KNI Sand Supply project in Jakarta, Indonesië. Ik werkte aan boord van een sleephopperzuiger. Teamwerk motiveert mij altijd het meest. Iets achterlaten waardoor je opvolgers het beter kunnen doen dan jij. Daar gaat het volgens mij om.’

Tot nu toe ben ik werkzaam geweest op een aantal projecten. Zowel geografisch als qua uitvoerende werkzaamheden zijn deze projecten niet met elkaar te vergelijken. Door het internationale karakter en de grote diversiteit aan diensten is aanpassingsvermogen erg belangrijk. Uiteindelijk is alles gericht op het succesvol realiseren van een project. Van strandsuppletie tot golfbreker, van pijpleiding tot windpark: alles moet veilig, met kwaliteit en binnen planning en budget worden uitgevoerd.’

‘Na het succesvol afronden van mijn traineeship ben ik aan de slag gegaan als engineer bij Offshore Wind Projects. Mijn werkdagen zijn gevuld met projectbijeenkomsten en werkvoorbereidingswerkzaamheden. Zodra de uitvoering van het project start, ben ik vaker op locatie te vinden. Dan begint het échte werk!’

Contactgegevens

Van Oord Dredging & Marine Contractors
Recruitment afdeling

Schaardijk 211
3063 NH Rotterdam
E: recruitment@vanoord.com
T: 088 8268756

www.vanoord.com/careers