Unilever

Unilever-logo

Unilever

Twee miljard consumenten wereldwijd kiezen dagelijks voor een van onze vele succesvolle en sterke merken, waaronder Axe, Becel, Ben & Jerry's, Calvé, Dove, Knorr, OLA, Omo en Unox. Met onze productportfolio van circa 400 merken zijn we een van de grootste leveranciers van voedingsmiddelen en producten voor huishoudelijke en persoonlijke verzorging ter wereld. Wij geloven in de kracht van onze merken om de kwaliteit van het leven van mensen te verbeteren. In onze ogen is duurzaam ondernemen – in de breedste zin van het woord – de enige en de juiste manier om duurzaam te kunnen groeien. Ons wereldwijde Unilever Sustainable Living Plan wijst ons de weg bij het waarmaken van deze groeiambitie, terwijl we tegelijkertijd de  gezondheid en het welzijn van meer dan 1 miljard mensen helpen verbeteren, onze milieu-impact halveren en 100% van onze landbouwgrondstoffen uit duurzame landbouw betrekken.

Jaaromzet: EUR 53,3 miljard (2015)
Aantal werknemers: 169.000 (wereldwijd), 3100 (Nederland)
Aantal vestigingslanden:190

Slide

Kernwaarden

Om te slagen moeten wij de hoogste gedragsnormen aanhouden t.o.v. iedereen met wie we werken, de gemeenschappen waarmee we in aanraking komen en het milieu waarop we impact hebben.

Altijd werken met integriteit: Integer zijn en respect tonen voor de vele mensen, organisaties en groepen in de samenleving waarmee ons bedrijf in aanraking komt, heeft altijd centraal gestaan in onze wijze van maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Positieve invloed: We streven ernaar op vele manieren een positieve invloed uit te oefenen: door onze merken, onze commerciële activiteiten en onze betrekkingen met anderen, door vrijwillige bijdragen en door de vele andere manieren waarop we in interactie zijn met de samenleving. 

Voortdurend betrokken: We willen ook onze impact op het milieu voortdurend verbeteren en we werken aan ons doel op de langere termijn om ons te ontwikkelen tot een duurzame onderneming.

Onze ambities vastleggen: Onze doelstelling beschrijft onze ambities ten aanzien van onze bedrijfsvoering en wordt onderbouwd door onze gedragscode, de Code of Business Principles. Daarin zijn de gedragsnormen vastgelegd die iedereen binnen Unilever naleeft, waar ook ter wereld. De Code of Business Principles ondersteunt ook onze wijze van ondernemingsbestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Werken met anderen: We willen werken met leveranciers die opereren op basis van dezelfde waarden en normen als wij. Onze supplier code die aansluit op onze eigen Code of Business Principles, omvat elf uitgangspunten waaronder integriteit en verantwoordelijkheden ten aanzien van medewerkers, consumenten en het milieu.

Slide

Duurzaamheid

Sinds de oprichting van Lever Brothers door William  Hesketh Lever in de jaren 1890 staan merken met een maatschappelijke missie al centraal binnen onze onderneming; tegenwoordig vormt maatschappelijk verantwoord ondernemen de basis van onze strategie. In november 2010 hebben we het Unilever Sustainable Living Plan geïntroduceerd – een reeks doelstellingen die ons helpen bij het bereiken van ons uiteindelijke doel: de omvang van ons bedrijf verdubbelen en tegelijkertijd onze invloed op het milieu tot een minimum terugdringen. Om duurzaamheid te verankeren in elke fase van de levenscyclus van onze producten, werken we samen met onze leveranciers aan de ondersteuning van verantwoorde landbouwmethoden. Ook leren we veel van ngo’s en andere organisaties, want we realiseren ons dat we geen werkelijk duurzame onderneming kunnen opbouwen zonder deskundig advies. We vinden dat we als bedrijf een verantwoordelijkheid hebben tegenover onze consumenten en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Overal ter wereld investeren we in de lokale economie en ontwikkelen we de vaardigheden van mensen zowel binnen als buiten Unilever. En via onze activiteiten en merken zijn we actief met tal van programma’s op het gebied van hygiëne, voeding, empowerment en milieubewustzijn.

Interessante Studies

 • Technische informatica (WO)
 • Technische natuurkunde (WO)
 • Technische wiskunde (WO)
 • Werktuigbouwkunde (WO)
 • Aarde en economie (WO)
 • Aardwetenschappen (WO)
 • Automotive (WO)
 • Bio-exact (WO)
 • Bio-farmacautische wetenschappen (WO)
 • Biomedische technologie (WO)
 • Bouwkunde (WO)
 • Creative technology (WO)
 • Future planet studies (WO)
 • Industrieel ontwerpen (WO)
 • Klinische technologie (WO)
 • Nanobiologie (WO)
 • Psychology & technology (WO)
 • Scheikunde (WO)
 • Scheikunde en farmaceutische wetenschappen (WO)
 • Civiele techniek (WO)
 • Econometrie (WO)
 • Electrical engineering (WO)
 • Life science and technology (WO)
 • Lucht- en ruimtevaarttechniek (WO)
 • Maritieme techniek (WO)
 • Natuurkunde (WO)
 • Wiskunde (WO)
 • Scheikundige technologie (WO)
 • Sustainable innovation (WO)
 • Technische aardwetenschappen (WO)
 • Technische bedrijfskunde (WO)
 • Watertechnologie (WO)
 • Technische bestuurskunde (WO)
 • Technische geneeskunde (WO)
 • Technische planologie (WO)
 • Advanced technology (WO)
 • Beta-gamma (WO)
 • Business & it (WO)
 • Computer science (WO)
 • Informatica & economie (WO)
 • Informatica en cyber security (WO)
 • Informatiewetenschappen (WO)
 • Kunstmatige intelligentie (WO)
 • Medische wetenschappen en technologie (WO)
 • Molecular science and technology (WO)
 • Science, business and innovation (WO)
 • Software science (WO)
 • Sterrenkunde (WO)
 • Web science (WO)
 • Agrotechnologie (WO)
 • Bedrijfsinformatietechnologie (WO)
 • Biotechnologie (WO)
 • Business analytics (WO)
 • Industrial design (WO)
 • Informatica (WO)
 • Informatiekunde (WO)
 • Kennistechnologie (WO)
 • Levensmiddelentechnologie (WO)
 • Moleculaire levenswetenschappen (WO)
 • Natuur- en sterrenkunde (WO)
 • Natuurwetenschap en innovatiemanagement (WO)
 • Science (WO)
 • Technische innovatiewetenschappen (WO)

Aanbod voor Studenten

Het Unilever Future Leaders Programma (UFLP) is een traineeship ontworpen om ambitieuze, creatieve en getalenteerde afgestudeerden te ontwikkelen tot toekomstige leiders van Unilever.

Met een portfolio van meer dan 400 merken en activiteiten in 190 landen bieden we uitzonderlijke carrièremogelijkheden. Hiervoor kun je het vakgebied kiezen dat aansluit bij jouw doelen, interesses en kwaliteiten. Mogelijke disciplines binnen het Traineeship zijn: Marketing, Sales, Supply Chain, Finance, HR en Research & Development.

Het Unilever Future Leader Programme start elk jaar op 1 maart en 1 september. Wil jij vanaf 1 september 2017:

 • Elke dag een nieuwe uitdaging?  
 • Veel verantwoordelijkheid waardoor je echt impact op de business kunt hebben?
 • Werken met sterke merken zoals Axe, Lipton, Dove, Ola en Knorr?
 • Professionele training en support?

Solliciteer dan in april op www.unilever.nl/careers/studenten/uflp/

Loopbaanmogelijkheden

Werken bij Unilever kun je met recht een avontuur noemen. Je wordt continu uitgedaagd met onvoorspelbare consumenten, financiële voorstellen en logistieke uitdagingen. Werken bij Unilever betekent samenwerken over de grenzen van landen, vakgebieden en business units heen. Je leert van andere inzichten en je kunt jouw kennis en visie delen. Je krijgt direct verantwoordelijkheid. Je leert je sterke en zwakke kanten kennen, maar ook je grenzen te verleggen. Wij helpen je daar graag bij door uitgebreide begeleiding te bieden on en off the job.

Contactgegevens

Tel: 0800-0201078
Email: Recruitment-Benelux@unilever.com
Facebook: www.facebook.com/unilevercareers