TNO

TNO-logo

TNO

TNO is een onafhankelijke innovatieorganistatie. TNO innoveert met impact. Dat doen we door in twee expertisegebieden uiteenlopende disciplines samen te brengen, om invulling te geven aan maatschappelijke vraagstukken binnen 5 actuele thema's. Binnen het expertisegebied Technical Sciences wordt met hoogwaardige kennis en geavanceerde technologie naar oplossingen gezocht voor uiteenlopende technologische vraagstukken ten behoeve van praktische doeleinden. Bij Earth, Life and Social Sciences werken onze wetenschappers aan aarde-, milieu en levensvraagstukken. Ook bieden maatschappelijke vraagstukken en gedragsvraagstukken uitdagingen aan de gedragsdeskundigen, psychologen en informatiedeskundigen van Earth, Life and Social Sciences.

TNO levert op basis van haar expertise en onderzoek een belangrijke bijdrage  aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in.

Onze Missie
TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

Slide

Kernwaarden

Integriteit, onafhankelijkheid, professionaliteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn de meest wezenlijke kernwaarden van TNO. Maar ook klant- en impact-gedrevenheid, innovatie, verbinding en inspiratie spelen een zeer belangrijke rol in onze bedrijfsvoering.

Slide

Strategie

Doelgericht innoveren, dat is waar TNO voor staat. We ontwikkelen kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing. Om nieuwe producten te creëren die het leven aangenamer en waardevoller maken, en die bedrijven helpen te innoveren. Om creatieve antwoorden te vinden op de vragen die de samenleving stelt.

Slide

Innovatie

Het werk van TNO heeft impact op de samenleving. Innoveren betekent voor TNO: laten zien wat kennis voor de maatschappij kan betekenen. Het betekent oog hebben voor wat er speelt, nu én in de toekomst. Werken bij TNO betekent werken in teams aan boeiende opdrachten voor multinationals, midden- en kleinbedrijf en overheden. Het betekent dat je direct bijdraagt aan innovatie en aan de verdere ontwikkeling en toepassing van kennis. De opdrachten lopen uiteen van contractresearch tot consultancy, van beleidsstudies tot testen. Saaie routine zul je bij TNO niet snel tegen komen.

Slide

Duurzaamheid

Duurzaamheid is bij TNO volledig geïntegreerd in de bedrijfsvoering en al haar maatschappelijke activiteiten. Alle business waarin TNO een rol speelt, heeft duurzaamheid als randvoorwaarde. Niet alleen verricht TNO onderzoek op het gebied van duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid, we ontwikkelden ook een methodiek die zowel producten als processen van andere organisaties op duurzaamheid beoordeelt.

Interessante Studies

 • Werktuigbouwkunde (WO)
 • Scheikunde (WO)
 • Natuurkunde (WO)
 • Electrical engineering (WO)
 • Lucht- en ruimtevaarttechniek (WO)
 • Technische aardwetenschappen (WO)
 • Econometrie (WO)
 • Aardwetenschappen (WO)
 • Informatica en cyber security (WO)
 • Technische informatica (WO)
 • Wiskunde (WO)
 • Kunstmatige intelligentie (WO)
 • Scheikundige technologie (WO)
 • Technische natuurkunde (WO)
 • Technische wiskunde (WO)
 • Automotive (WO)

Aanbod voor Studenten

Om bij TNO trainee te worden heb je jezelf gedurende je studietijd actief ontwikkeld op zowel persoonlijk als academisch vlak. We streven naar een multidisciplinair traineeteam en zijn op dit moment op zoek naar recent afgestudeerde of gepromoveerde academici met één van de eerder genoemde studierichtingen.

Binnen onze organisatie gaat je ontwikkeling zeer snel, de regie heb je grotendeels in eigen hand. We verwachten dan ook dat je zeer gemotiveerd en ondernemend bent waar het je persoonlijke ontwikkeling en carrière betreft! Tijdens het twee jaar durende traineeship dagen we je uit om je grenzen te verleggen door het maken van loopbaanstappen buiten je comfort zone, volgen van opleidingen en workshops, peer reviews en coaching. In twee jaar tijd vergroot je je eigen expertise en competenties én ontwikkel je een breed zicht op onze organisatie.

Tijdens het traineeship werk je drie aaneengesloten perioden van 8 maanden in verschillende afdelingen en op verschillende locaties van TNO. De rollen die je op je neemt variëren van onderzoeker of projectleider tot consultant of business developer. Werken bij TNO draait om innovatie en samenwerking. Het gaat altijd over het verbinden van mensen en kennis. Wij dragen bij aan de maatschappij door toegepaste wetenschappelijke kennis in te zetten om oplossingen en innovaties met impact te creëren. Als trainee maak je deel uit van multidisciplinaire projectteams en werk je aan uitdagende opdrachten voor de industrie en overheden. Met jouw unieke expertise en ervaring draag je bij aan het vinden van oplossingen voor uiterst relevante maatschappelijke vraagstukken op nationaal en internationaal niveau.

Loopbaanmogelijkheden

Je kunt bij TNO vele kanten uit. Of je nu toponderzoeker wilt worden of consultant, projectleider of business developer. Vanaf het moment dat je bij ons in dienst treedt, heb je een grote vrijheid en verantwoordelijkheid bij het inrichten van je eigen carrièrepad.

In het Talent Development Programme (TDP) helpen we jou je talent te ontdekken. We ondersteunen je om het potentieel dat je hebt, versneld te ontwikkelen en in te zetten. Naast je inhoudelijke groei hebben we hierbij extra aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Hierbij is jouw eigen inzet cruciaal; wij verwachten van jou initiatief en ideeën over hoe je dit kunt waarmaken.

TDP in het kort Voor iedereen die in de technologie wil starten en van daaruit wil verkennen welke ontwikkelingsrichting het beste bij je past: toegepaste technologie, consultancy, projectmanagement of business development. · 

 • Je maakt in 3 à 4 jaar een versnelde ontwikkeling door. Je start vanuit een vaste basis. Van daaruit krijg je de mogelijkheid om verschillende rollen te verkennen. Aan het einde van het programma maak je een keuze voor rol en omgeving. 
 • Persoonlijke aandacht voor je ontwikkeling, zowel inhoudelijk als gericht op competenties. 
 • Handvatten om je versneld te ontwikkelen: monitoring door je manager en HR, training, coaching en learning on the job. Hierin is uiteraard ruimte voor maatwerk; passend bij jouw ontwikkeling en ambitie.

Contactgegevens

www.tno.nl/career
TNO recruitmentservices: 088 - 866 81 88