Ortec Finance

Ortec Finance-logo

Ortec Finance

Ortec Finance levert wereldwijd technologie en advies op het gebied van risk en return management. Opgericht in Rotterdam in 1981, Ortec Finance bestaat uit 180 medewerkers die gespecialiseerd zijn in actuariële wetenschappen, economie, econometrie, investment management en informatietechnologie. Onze klanten bevinden zich over de hele wereld en variëren van pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders tot gemeenten, woningcorporaties en financieel planners.

Ortec Finance helpt investeerders financiële beslissingen te nemen en de resultaten daarvan te monitoren. We integreren onze diepgaande kennis in onze softwaremodellen en combineren die met professionele adviesdiensten op het gebied van asset-liability management, performance-attributie en financieel planning. Ortec Finance blijft voorop lopen in innovatie dankzij nauwe banden met de academische wereld, toezichthouders en professionals.

Full image 4b95a69512
Slide

Kernwaarden

Ortec Finance heeft een
aantal kernwaarden die belangrijk zijn in de bedrijfsvoering:

 •  Complexe vraagstukken oplossen door combinatie marktkennis, modellen en IT We zijn in staat de besluitvorming van specifieke complexe vraagstukken te verbeteren. ·         
 • Geloof in de aanpak Ambitie om de missie zo veel mogelijk uit te dragen. ·         
 • Innovatie We willen continu toonaangevend en vernieuwend zijn. ·        
 • Onafhankelijkheid Onafhankelijkheid in onze dienstverlening is essentieel om onze missie waar te maken. ·         
 • Goede mensen Onze mensen zijn eerlijk, onafhankelijk, verantwoordelijk, gedreven en inhoudelijk hoog gekwalificeerd. ·         
 • Lange termijn commitment We gaan een lange termijn commitment aan naar klanten, markten, medewerkers, producten en ideeën.

Strategie

De missie van Ortec Finance luidt: “Het continue
verbeteren van financiële besluitvorming door het leveren van consistente oplossingen ten behoeve van advisering en risicobeheer middels een combinatie van marktkennis, wiskundige modellen en informatietechnologie.”

Innovatie

Ortec Finance biedt een combinatie van software oplossingen en professionele consultancy aan: de kernkwaliteit en kracht van het bedrijf ligt in deze unieke combinatie van het bouwen van hoogwaardige softwaremodellen en het aanbieden van hoogwaardig advies. Hierbij staat innovatie continue voorop!

Duurzaamheid

Ortec Finance heeft een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-onderzoek uit laten voeren door een externe partij vanuit de wens inzicht te krijgen in mogelijke verbeteringen op dit terrein. Door het uitvoeren van het onderzoek (Duurzaamheid Strategie Scan) en het presenteren van de resultaten binnen de organisatie, is het MVO- bewustzijn onder alle medewerkers vergroot en tonen zij een positieve en kritische houding ten aanzien van MVO. Concrete acties in de praktijk: ·        
 • Bij keuze van nieuwe huisvesting hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de milieuaspecten, o.a. door te kiezen voor een energiezuinig kantoor. ·        
 • Maatregelen t.a.v. het mobiliteitsbeleid (o.a. door stimuleren OV gebruik, bedrijfsfiets, carpoolen, etc.) ·         
 • We dragen zorg voor het gescheiden inzamelen van afval (o.a. door inzet van aparte papierbakken, afvoer van ICT-materialen, enz.). ·         
 • Maatregelen t.a.v. printen en papierverbruik (o.a. door standaard dubbelzijdig printen, digitaal archiveren,) ·         
 • Bij de inkoop op facilitair gebied, bijvoorbeeld met betrekking tot schoonmaakdienstverlening, nemen we milieuaspecten zoveel mogelijk in ogenschouw.

Case beschrijving

Ortec Finance is sinds 1981 actief in de financiële wereld als onafhankelijke specialist in het meten en managen van risico en rendement. Gebaseerd op bewezen methodologie, aangepast aan de wensen van pensioenfondsen, verzekeraars, vermogensbeheerders, maar ook financieel planners, woningcorporaties en gemeenten, leveren wij wereldwijd consultancy diensten en bijbehorende systemen aan onze klanten. Een belangrijk kenmerk van Ortec Finance is dat er bij de uitvoering van het werk gebruik gemaakt wordt van simulatiemodellen. 
Om jullie inzicht te geven in het werken met simulatiemodellen hebben we voor jullie een versimpeld model gemaakt van een woningbouwcorporatie. In de case wordt een corporatie gemodelleerd door het beleid 30 jaar de toekomst in te simuleren voor 500 verschillende mogelijke ontwikkelingen van de economie. Een corporatie heeft verschillende doelen die zo goed mogelijk behaald moeten worden. Hierbij kun je denken aan een hoge kwaliteit van de woningen, voldoende woningen en een betaalbare huur. Tijdens de casestudy word je uitgedaagd om in een team diverse beleidswijzigingen toe te voegen aan het model, hierbij is enige programmeerervaring handig, maar niet vereist. Uiteraard is er een competitie-element gekoppeld aan de casestudy. Lukt het jou om met je team de juiste keuzes te maken en de hoogste score te halen?


Interessante Studies

 • Econometrie (WO)
 • Wiskunde (WO)
 • Natuurkunde (WO)
 • Technische informatica (WO)
 • Technische natuurkunde (WO)
 • Technische wiskunde (WO)
 • Lucht- en ruimtevaarttechniek (WO)
 • Electrical engineering (WO)
 • Civiele techniek (WO)
 • Werktuigbouwkunde (WO)
 • Scheikunde (WO)
 • Scheikundige technologie (WO)
 • Computer science (WO)
 • Informatica & economie (WO)
 • Informatica en cyber security (WO)
 • Informatiewetenschappen (WO)
 • Kunstmatige intelligentie (WO)
 • Software science (WO)
 • Sterrenkunde (WO)

Aanbod voor Studenten

Als student heeft Ortec Finance je al een mooie start van je carrière te bieden! Zo kun je tijdens het volgen van je master al bij ons aan de slag als Student Assistent voor een of meerdere dagen per week en kun je ter afronding van je studie je afstudeerscriptie bij ons schrijven.

Bij Ortec Finance krijg je als Student Assistent de kans om jouw kennis in de praktijk toe te passen. Wij zorgen er voor dat je niet meteen in het diepe wordt gegooid. Je kunt rekenen op de steun en het advies van je collega’s. Stuk voor stuk zeer gekwalificeerde mensen die ooit zelf in jouw positie hebben bevonden, en die jou nu kunnen helpen de volgende stap in je carrière te zetten.  

Aangezien studenten vaak een andere kijk op het vakgebied hebben en nieuwe inzichten met zich meebrengen, zijn wij zeker geïnteresseerd in jouw suggesties en ideeën.

Loopbaanmogelijkheden

Als starter volg je gedurende je eerste periode van je carrière bij Ortec Finance een opleidingstraject bestaande uit diverse inhoudelijke- en vaardigheidstrainingen. Daarnaast bieden we je de mogelijkheid om cursussen en opleidingen te volgen die bijdragen aan je ontwikkeling op persoonlijk en inhoudelijk vlak.

Bij Ortec Finance heb je de mogelijkheid om IT, methodiek en kennis van de financiële wereld in je werk te combineren. Naast het werken binnen een uitdagende en inspirerende werkomgeving binnen een groeiende organisatie, bieden we ook goede doorgroeimogelijkheden in verschillende richtingen.

Tot slot biedt Ortec Finance je ook steeds meer internationale mogelijkheden, doordat steeds meer klanten van Ortec Finance in het buitenland gevestigd zijn.

Contactgegevens

Ortec Finance
Boompjes 40
3011 XB Rotterdam
Postbus 4074
3006 AB Rotterdam

www.ortec-finance.com
HR@ortec-finance.com
010 – 700 50 00