Heerema

Heerema-logo

Heerema

Heerema Marine Contractors is een wereldwijd opererende toonaangevende maritieme aannemer in de internationale offshore olie-, gas- en renewable industrie. Heerema transporteert, installeert en verwijdert offshore installaties. Deze omvatten vaste en drijvende constructies in ondiepe en diepe tot zeer diepe wateren. Heerema Marine Contractors maakt hierbij gebruik van haar constructieschepen Thialf, Balder, Aegir en Sleipnir. Sleipnir is sinds dit jaar in de vaart en heeft de grootste hijscapaciteit ter wereld.

Case

Tijdens het Techniek Bedrijven Evenement zal Heerema een case verzorgen. De titel van de case is "Casestudie Heerema"

Slide

Kernwaarden

De volgende kernwaarden zijn belangrijk voor Heerema Marine Contractors:
 Create Impact
 Work together
 Grow People
 Contractor Mentality
 Act safe
 Be respectful

Slide

Strategie

De strategie van Heerema is gericht op het aannemen van offshore constructie projecten en deze succesvol uit te voeren in 3 markten:
 Renewables; het bouwen van windparken op zee
 Decomissioning: Het afbreken op zee, transporteren naar land en recyclen van uit- geproduceerde offshore olie en gas installaties
 Olie- en Gas: het Transporteren en Installeren op zee van installaties ten behoeven van de olie- en gas winning op zee wereldwijd.

Slide

Innovatie

Heerema heeft een in-house Innovatie (product development) afdeling die nieuwe concepten, methodes, assets en oplossingen bedenkt om uitdagingen in de maritime sector op te lossen. In dit kader werkt Heerema samen met universiteiten (TU Delft, University of Dundee), Marin, TNO, etc. maar ook met start-ups.

Slide

Duurzaamheid

Voor Heerema Marine Contractors betekent een duurzaam bedrijf zijn toegevoegde waarde creëren door diensten te leveren die economisch, ecologisch en sociaal verantwoord zijn. Duurzaamheid creëert een zakelijke mogelijkheid, een manier om te differentiëren en economisch en sociaal succes te bereiken. Met andere woorden, het gaat allemaal om de drievoudige bottom line (People, Planet, Profit). Heerema gebruikt thema's, geïnspireerd door de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties om het duurzaamheidsbewustzijn in onze werkmethoden te bevorderen.

Deze duurzame thema's vertegenwoordigen onze waarden en ambities bij het bereiken van onze duurzame doelen. Ze zijn Offshore Excellence, Good Health and Well Being, verkleinen van de footprint en emissies en duurzaam supply chain management, die samen een optimale balans van de triple bottom line bereiken. Excellentie is de vierde categorie die ondefinieerbare creativiteit en out of the box-denken vangt. Hoewel de verworvenheden zich in de loop van de jaren ophopen en onze ambities worden aangepast naarmate we verdergaan op onze duurzame reis, blijven de thema's hetzelfde. Elk thema heeft zijn eigen projecten met doelen en personen die verantwoordelijk moeten worden gehouden om de duurzame agenda binnen het bedrijf te ontwikkelen. Voor een overzicht van onze projecten en ambities wij u graag naar onze website: https://hmc.heerema.com/about/sustainability/all-...

Interessante Studies

 • Civiele techniek (WO)
 • Econometrie (WO)
 • Electrical engineering (WO)
 • Lucht- en ruimtevaarttechniek (WO)
 • Maritieme techniek (WO)
 • Technische bedrijfskunde (WO)
 • Technische informatica (WO)
 • Technische innovatiewetenschappen (WO)
 • Technische natuurkunde (WO)
 • Werktuigbouwkunde (HBO)
 • Technische wiskunde (WO)
 • Watertechnologie (WO)
 • Werktuigbouwkunde (WO)
 • Civiele techniek (HBO)
 • Logistics engineering (HBO)
 • Luchtvaart technologie (HBO)
 • Maritieme techniek (HBO)
 • Technische bedrijfskunde (HBO)
 • Technische natuurkunde (HBO)

Profiel gewenste studenten

Wij zoeken studenten die bewust kiezen voor Heerema Marine Contractors (HMC). HBO en of WO studenten met name binnen de technische disciplines. Studenten en afgestudeerden met als studie Civiele Techniek, Werktuigbouwkunde, Mechanical Engineering, Lucht- en Ruimtevaart zijn van harte welkom en zullen wij met open armen ontvangen. HMC streeft ernaar de beste mensen aan ons te binden. Wij zijn op zoek naar uitblinkers. Dit kan zijn in topsport, muziek, studie of elke andere vorm waarin je als persoon excelleert. Heerema zoekt betrokken en ondernemende studenten die in staat zijn om het einddoel ten alle tijden voor ogen te houden. Heerema streeft ernaar om deze kernwaardes bij potentiele kandidaten en onze eigen medewerkers mee te geven.

Aanbod voor Studenten

Bij HMC zetten we jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. Dat is verankerd in de manier waarop we met elkaar omgaan. In de manier waarop collega's elkaar uitdagen om het beste in elkaar boven te brengen. Het is typerend voor de cultuur van Heerema. Wanneer jij initiatief toont kun je rekenen op alle support. Training on-the-job, mentorschap, functionele en technische training op maat, of deelname aan speciale programma's om jezelf te kunnen ontwikkelen.

Heerema Marine Contractors is een multinational met een familie gedachte. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in het secundair arbeidsvoorwaarden pakket. Heerema heeft onder andere 35 vakantiedagen, een premievrij pensioen en fitness faciliteiten op kantoor en daardoor zeer aantrekkelijk.

Heerema Marine Contractors is marktleider op het gebied van installatie, transport en het ontmantelen van offshore constructies. HMC is in het bezit van de allergrootste kraanschepen ter wereld. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich zowel vakinhoudelijk als persoonlijk ontwikkelen. Je kunt op ons verzoek en op eigen initiatief opleidingen en cursussen volgen. Dit vinden wij belangrijk omdat we steeds verder uit de kust installeren, in alsmaar dieper water en in uitzonderlijke omstandigheden. Steeds weer sta je voor nieuwe uitdagingen die vragen om prioniersgeest en ingenieuze oplossingen. Je kunt dus een buitengewoon werkterrein verwachten bij HMC.

Loopbaanmogelijkheden

Je kunt bij ons rekenen op alle ondersteuning voor je persoonlijke ontwikkeling. We helpen je bij het plannen van je verdere carrière binnen ons bedrijf. Wanneer jij je actief opstelt heb je de koers van je ontwikkeling in eigen hand. Je krijgt gelegenheid je eigen ontwikkelingsplan op te stellen. Je hebt de gelegenheid om een eigen ontwikkelingsplan op te stellen. Je kunt trainingen, cursussen en andere professional skills programma's volgen om jouw doelstellingen te bereiken. Bij HMC werken we op basis van performance management. Door periodieke assessments krijg je maximaal inzicht in je eigen prestaties.

Van de uitkomsten kun je op verschillende manieren profiteren. Jouw resultaten gebruiken we om verder te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en je ambities. Scholing en training mogen daar niet bij ontbreken. Kies je bijvoorbeeld voor doorgroeien of wil je juist specialiseren? Bij HMC krijg je professionele coaching en mentorship.

Contactgegevens

Heerema Marine Contractors Nederland SE
Vondellaan 47 2332 AA Leiden
Tel: 071-5799000
Email: recruitment@hmc-heerema.com
www.heerema.com