VolkerWessels

VolkerWessels-logo

VolkerWessels

Bouw samen met VolkerWessels aan wonen, werken en mobiliteit.

VolkerWessels bouwt met ruim 12.000 medewerkers in 120 werkmaatschappijen aan wonen, werken, mobiliteit, energie en telecom. Wij ontwikkelen, ontwerpen, bouwen, financieren, beheren en exploiteren en doen dat voor onze stakeholders: klanten, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers en de maatschappij in de brede zin. Wij opereren in drie marktsectoren: Bouw & Vastgoed, Infrastructuur en Energie & Telecom. We willen in deze sectoren een goed renderende onderneming zijn. Dat doen wij door op ondernemende wijze kansen te benutten, duurzame innovaties te introduceren en ruim baan te geven aan goede mensen om zich te ontwikkelen. VolkerWessels heeft de ambitie om waarde te creëren voor al haar stakeholders door op een integere, veilige en duurzame wijze te werken.

Jaaromzet: EUR 4,9 miljard
Aantal werknemers: 12.000 werknemers in Nederland

Full image f00371f9b5
Slide

Kernwaarden

Integriteit, veiligheid en duurzaamheid. Dit zijn de randvoorwaarden voor onze strategie en onmisbaar voor gezond ondernemerschap. Deze kernwaarden zijn volledig geïntegreerd in het concernbeleid.

Slide

Strategie

VolkerWessels wil een goed renderende onderneming zijn binnen onze marktsectoren en thuislanden. Operational Excellence, verbreding in de waardeketen en marktleiderschap zijn de drie pijlers voor onze strategie. Wij willen dit bereiken door een optimaal resultaat te leveren aan onze klant, met de beste mensen, op een duurzame, integere en veilige wijze.

Slide

Innovatie

De innovatiekracht in onze onderneming komt voort uit onze ondernemende werkmaatschappijen met hun specifieke kennis van specialismen en regio’s. Hierdoor is er een directe koppeling tussen de innovaties en de praktijk. Innovatie en duurzaamheid gaan daarbij hand in hand: door dingen slimmer, sneller en goedkoper te doen verbruiken we minder materialen en energie en er is minder overlast voor de omgeving.  Met onze innovaties zoeken we continu naar de win-win-win combinaties: een positieve maatschappelijke impact, verlaging van kosten en verhoging van opbrengsten. Daarnaast stimuleren wij met onze interne duurzaamheidslabel ‘Planet Fit’ duurzame innovaties in onze onderneming. 

Slide

Duurzaamheid

Duurzaamheid is ingebed in de algemene strategie van VolkerWessels.  Voor VolkerWessels is Corporate Social Responsibility waarde toevoegen op economisch, sociaal, ecologisch en maatschappelijk gebied. Maar of we het nu duurzaamheid, CSR of MVO noemen, ondernemen draait bij ons om ondernemen met oog op de drie p’s: People, Planet en Profit.

VolkerWessels ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen als de combinatie tussen maatschappelijke ontwikkeling én ondernemen. Door continu te zoeken naar die combinatie zorgen we ervoor dat onze projecten een maximale duurzame impact hebben én creëren we business-kansen. We focussen ons op datgene waar we goed in zijn en proberen ons daar duurzaam in te onderscheiden. Onze strategie is erop gericht continu te zoeken naar de verbinding tussen onze projecten en duurzaamheid. De strategie en onze focus, bepalen we samen met onze stakeholders. De invulling daarvan doen we met onze werkmaatschappijen, zodat de programma’s dicht bij onze werken en de realiteit van de bouw staan.

Interessante Studies

  • Bouwkunde (WO)
  • Civiele techniek (WO)
  • Werktuigbouwkunde (WO)
  • Technische bestuurskunde (WO)
  • Bouwkunde (HBO)
  • Civiele techniek (HBO)
  • Elektrotechniek (HBO)
  • Werktuigbouwkunde (HBO)

Aanbod voor Studenten

VolkerWessels komt graag in contact met studenten en starters op de arbeidsmarkt. Wij bieden een uitdagende werkomgeving voor onze medewerkers waarin mooie projecten worden gerealiseerd. Projecten waar over gepraat wordt. Daarnaast bieden we ook uitgebreide mogelijkheden om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen en uit te breiden.

Loopbaanmogelijkheden

VolkerWessels biedt uitgebreide mogelijkheden om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen en uit te breiden. Hiervoor hebben we de VolkerWessels Academy met een groot aanbod aan trainingen en workshops. Door hieraan deel te nemen, zorg je voor je eigen ontwikkeling. Op persoonlijk vlak, maar ook binnen VolkerWessels. Daarmee leer je letterlijk en figuurlijk te bouwen aan je eigen toekomst.

VolkerWessels beschikt ook over een management dat oog heeft voor jong talent. Zij ondersteunen jouw ontwikkeling en zien erop toe dat je zelf werk maakt van de kansen die er liggen. Daarnaast kan je lid worden van Jong VolkerWessels. Jong VolkerWessels is een netwerk van jonge medewerkers binnen VolkerWessels. Door projectbezoeken, denktanks, workshops en andere netwerkactiviteiten ontmoeten jonge mensen binnen het concern elkaar. Zo worden de banden tussen de VolkerWessels ondernemingen continu aangehaald en wordt samenwerking gestimuleerd.

Contactgegevens

Heb je interesse in het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren, beheren en exploiteren van de bebouwde omgeving? Kijk dan op onze website voor de mogelijkheden. Hier lees je meer over VolkerWessels als werkgever en je vindt er het complete vacatureoverzicht.  

www.volkerwessels.com
info@volkerwessels.com

VolkerWessels
Podium 9
3826 PA Amersfoort
088-1866171