TBI

TBI-logo

TBI

TBI is een groep ondernemingen die onze fysieke leefomgeving vernieuwt, inricht en onderhoudt. Woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen, wegen, tunnels, bruggen, sluizen, fabrieken en scheepsinstallaties. In heel Nederland is ons werk te zien. Van kleine initiatieven tot grote, spraakmakende projecten. Voor publieke of private opdrachtgevers.

Binnen de segmenten Techniek, Bouw & Ontwikkeling en Infra onderscheidt TBI vijf marktgeoriënteerde clusters, waarbinnen de TBI-ondernemingen vanuit verschillende disciplines de markt bewerken, samenwerken en kennis delen: Ontwikkeling - Wonen - Utiliteit - Techniek - Infra

TBI wil de fysieke leefomgeving op duurzame wijze vernieuwen, inrichten en onderhouden. Wij willen een bijdrage leveren aan de samenleving door economische en maatschappelijke waarde toe te voegen aan het wonen, werken en mobiliteit van mensen. Samen met onze partners werken we aan de toekomst van het land, met het idee dat het altijd beter kan. Mooier, slimmer, efficiënter en duurzamer.
Wij werken aan een samenleving met een sterke infrastructuur, slimme kantoren en schone fabrieken, waarin technologieën bijdragen aan een optimaal werkklimaat. Met woningen die geen energie gebruiken maar leveren. Wij willen veilige tunnels bouwen en opzienbarende, grensverleggende projecten realiseren.

Maar we willen er ook voor zorgen dat bestaande gebouwen en zeker bijzondere monumenten bewaard blijven. Door ze te verbouwen, renoveren en verduurzamen. Want ook ons cultureel erfgoed is de toekomst.

Bij alles wat we ondernemen staat veiligheid voorop en gaan duurzaamheid en innovatie hand in hand. We dagen onszelf dan ook elke dag weer uit met nieuwe, complexe ontwerpen.

Dat vraagt om slimme samenwerking, zowel binnen ons bedrijf als met partners, en de inzet van moderne technieken. Met als resultaat oplossingen waar onze opdrachtgevers op kunnen vertrouwen.

Willen we onze ambities waarmaken, dan hebben we de beste mensen nodig. Daarom zetten we in op persoonlijke ontwikkeling en stimuleren we ondernemerschap en eigen initiatief.

Jaaromzet:  € 1.557 miljoen          
Aantal werknemers: 6000
Aantal vestigingslanden: 4
Aantal nieuwe werknemers per jaar (vanuit net afgestudeerden): 50

Slide

Kernwaarden

Verantwoordelijk

Gepassioneerd

Verbindend

Slide

Strategie


Slide

Innovatie

Binnen TBI is innovatie een belangrijk thema. We nemen veel initiatieven om duurzame innovaties te stimuleren en te realiseren. Onderzoek op dat gebied vindt plaats binnen de samenwerkingsverbanden TBI kennisLAB en TBI WOONlab. Daarnaast kennen we het TBI Innovatiefonds. Hiermee ondersteunen we innovaties die het belang van een individuele onderneming overstijgen, omdat ze waarde creëren voor TBI als geheel. In 2015 bedroegen de investeringen in innovatie circa € 5,5 miljoen.

BROEDPLAATS VOOR INNOVATIE
TBI kennisLAB is het expertisecentrum waar TBI-collega’s multidisciplinair samenwerken, zowel fysiek als virtueel. Het centrum is in 2014 opgericht om de integrale samenwerking te versterken. TBI kennisLAB is een broedplaats voor innovatie en expertise op het gebied van Systems Engineering (SE) en Building Information Model (BIM). Medewerkers van TBI-ondernemingen die met BIM werken kunnen hier kennis uitwisselen en meewerken aan projecten. Daarvoor wordt onder andere gebruik gemaakt van een virtuele BIM-server.

Met BIM is het mogelijk om interne processen verder te stroomlijnen. Verschillende disciplines werken hierbij vanaf het ontwerp van een bouwwerk met elkaar samen, wat de kans op faalkosten en verspilling verkleint. Door eerst virtueel en daarna pas ‘echt’ te bouwen, kunnen veel onderdelen bovendien al in de fabriek worden geassembleerd.

Het doel van TBI kennisLAB is dat alle integrale TBI-projecten louter volgens SE- en BIM-werkmethodieken kunnen worden uitgevoerd. TBI heeft in het verslagjaar daarom aanzienlijk geïnvesteerd in BIM. Zo heeft TBI een contract afgesloten met Autodesk, leverancier van BIM-software en heeft het concern inmiddels zowel BIM-regisseurs als BIM-moduleurs in dienst. Daarnaast is TBI kennisLAB gestart met het aanbieden van opleidingen op het gebied van BIM.

Slide

Duurzaamheid

In onze snel veranderende wereld is duurzaam ondernemerschap een vereiste voor vooruitgang. Een uitgangspunt dat inspiratie en perspectief biedt aan onze ondernemingen en medewerkers.  

Duurzaam ondernemerschap is het fundament voor TBI. Met de doelstellingen van Stichting TBI, die onze enige aandeelhouder is, heeft TBI het duurzaam ondernemen van oudsher in de genen zitten. TBI investeert in opleiding en ontwikkeling van mensen en in maatschappelijke vooruitgang. Zo creëren we samen de fysieke leefomgeving van de toekomst. Voor onze prestaties op dit vlak verwijzen wij naar ons jaarverslag 2015, waarin ook onze niet-financiële prestaties worden beschreven.

TBI kent daarbij de volgende vijf pijlers:

1. Medewerkers – Aantrekkelijk werkgeverschap. We bieden medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving. TBI biedt haar medewerkers goede opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.
2. Financieel – Handhaven van het solide profiel. TBI is erop gericht om toekomst bestendig te zijn. We wegen risico’s zorgvuldig af en willen daarmee ook zekerheid bieden aan onze klanten.
3. Markt – Versterken marktpositie. TBI stimuleert investeringen in duurzame innovaties en multidisciplinaire samenwerking. Hiermee komen we verder in het creëren van sterkere steden, veiligere mobiliteit, schone industrie en slimme gebouwen.
4. Milieu – Reduceren impact. TBI is zich bewust van de impact die activiteiten hebben op het milieu. Alle TBI-ondernemingen zetten in op energiebesparing, scheiding van bouwafval en duurzaam inkopen.
5. Maatschappij – Verantwoord en betrokken. We verwachten van onze medewerkers dat ze integer zijn en omgevingsbewust handelen. Daarnaast investeren we ieder jaar in vele maatschappelijke initiatieven.

Interessante Studies

 • Advanced technology (WO)
 • Bouwkunde (WO)
 • Civiele techniek (WO)
 • Electrical engineering (WO)
 • Lucht- en ruimtevaarttechniek (WO)
 • Werktuigbouwkunde (WO)
 • Werktuigbouwkunde (HBO)
 • Bouwkunde (HBO)
 • Built environment (HBO)
 • Civiele techniek (HBO)
 • Elektrotechniek (HBO)
 • Informatica (HBO)
 • Luchtvaart technologie (HBO)

Aanbod voor Studenten

Wil jij een uitdagende carrière binnen TBI waarmee je je eigen toekomst maakt? TBI biedt je verschillende mogelijkheden om jezelf snel te ontwikkelen op persoonlijk en inhoudelijk vlak. Hiermee kun je bijdragen aan de missie van TBI en doorgroeien naar een van de sleutelposities binnen de TBI-bedrijven.
Binnen TBI zijn er verschillende mogelijkheden om te starten nadat je bent afgestudeerd. Er zijn traineeships op TBI breed niveau, maar je kunt ook als trainee starten bij een van onze ondernemingen.  

Ook heeft TBI stagemogelijkheden bij verschillende ondernemingen en op verschillende gebieden.  We bieden stage mogelijkheden voor studenten in de richting van bouwkunde, civiele techniek, installatietechniek, elektrotechniek, werktuigbouwkunde of technische bedrijfskunde.  Ook voor niet-technische studenten hebben we verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld bij een van onze financiële afdelingen, bij communicatie of HR.

Loopbaanmogelijkheden

TBI heeft het leren en de ontwikkeling van haar medewerkers hoog in het vaandel staan. Bij ons staat talent niet stil: in persoonlijke ontwikkeling wordt fors geïnvesteerd. Ook door de veranderende klantvraag zijn kennisdeling en – ontwikkeling van vitaal belang. Dat is waar TBI acdmy als platform voor kennisuitwisseling, ontmoetingen en ‘van elkaar leren’ in voorziet.

TBI acdmy biedt een uitgebreid ‘management development’ programma voor afgestudeerden tot professionals met een passie voor techniek, mensen en resultaat. Kennisoverdracht en leiderschapsontwikkeling staan hierin centraal.

De opleidingsprogramma’s ondersteunen de aandacht voor samenwerking tussen de diverse disciplines en bevorderen de synergie tussen de verschillende TBI ondernemingen. Tevens faciliteert TBI acdmy de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers aan de opleidingsprogramma’s, zodat zij succesvol functioneren, een bijdrage leveren aan de missie van TBI en zelf kunnen doorgroeien naar één van de sleutelposities binnen de TBI ondernemingen. De diverse loopbaanpaden die binnen de TBI organisatie kunnen worden gerealiseerd, worden ook ondersteund vanuit TBI acdmy.

Contactgegevens

E.Y.M. (Eveline) Arkesteijn - Recruitment Consultant
T 010 - 290 85 07 | M 06 - 30 00 75 02 | eym.arkesteijn@tbi.nl | www.tbi.nl

info@tbi.nl