Witteveen+Bos

Witteveen+Bos-logo

Witteveen+Bos

Witteveen+Bos levert met ruim 1.000 medewerkers adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Daarmee behoren we tot de top 10 van de Nederlandse ingenieursbureaus. We zetten onze topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Een brede nationale én internationale oriëntatie op onze markten is van groot belang. Typerend voor onze werkwijze is de multidisciplinaire projectaanpak. Onze opdrachtgevers zijn overheden, het bedrijfsleven, industrie en verschillende soorten samenwerkingsverbanden. We hebben zes vestigingen in Nederland en twaalf vestigingen in het buitenland. Onze advieswerkzaamheden omvatten het gehele traject van planstudie, ontwerp en engineering, besteksvoorbereiding tot en met de uitvoeringsbegeleiding en projectmanagement.

http://vimeo.com/album/1993663/video/62414805
http://vimeo.com/album/158686

Full image a87dde1710

Case

Tijdens het Techniek Bedrijven Evenement zal Witteveen+Bos een case verzorgen. De titel van de case is "De wereld van de adviseur"

Bedrijfspresentatie

De bedrijfspresentatie van Witteveen+Bos is de ideale manier om meer te weten te komen over het bedrijf.

Slide

Kernwaarden

Wij zetten onze topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Wij hechten aan onze onafhankelijkheid en de bedrijfscultuur waarin elke medewerker het beste uit zichzelf haalt, de talenten ten volle benut en maximale klantwaarde biedt.

Slide

Strategie

Witteveen+Bos wil een advies- en ingenieursbureau van topklasse zijn. Dit betekent voor ons dat wij zelf heel goed zijn in ons vak en ons blijven ontwikkelen, dat wij samenwerken met goede partners en dat wij werken in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen. Goed zijn in wat we doen begint bij liefde voor de inhoud: werken aan interessante projecten waarbij we waardevolle oplossingen creëren. Het ontwikkelen van kennis en talenten is essentieel om te excelleren, evenals het ontplooien van vaardigheden als professioneel projectmanagement. In de samenwerking met andere partijen brengen we topkennis van binnen en buiten de organisatie bijeen door voor al onze projecten op zoek te gaan naar het beste team, omdat dit ons advies versterkt. We geloven dat iedere Witteveen+Bos’er moet kunnen doen waar hij of zij goed in is. Daarom bieden we ruimte en vertrouwen en leggen we verantwoordelijkheden laag in de organisatie.

Slide

Innovatie

Om goed op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, lopen wij vooraan mee met onderzoek naar innovatieve technieken. Samen met de overheid en andere onderzoeksinstellingen doen wij verschillende onderzoeken. Ook organiseren wij/doen wij mee aan evenementen die met innovatie te maken hebben.

Slide

Duurzaamheid

Het op verantwoorde wijze inrichten van de maatschappij is de core business van een ingenieur. De ontwerppraktijk vergt een voortdurende afweging van de gevolgen ervan voor mens en samenleving. Witteveen+Bos hanteert basisprincipes die direct gerelateerd zijn aan de principes van duurzame ontwikkeling. Onze ontwerpen en adviezen houden rekening met het 'hier en nu' - het voorzien in behoeften van mensen die leven in de hedendaagse maatschappij - maar we denken ook aan 'daar en later'. Zo streven we ernaar een betere wereld door te geven aan toekomstige generaties, waarin zij hun eigen keuzes kunnen maken. Onze zes duurzame ontwerpprincipes - natuurgerelateerde en klimaatbestendige ontwerpen, toepassing van het  trias-principe, het volgen van een ketenbenadering, streven naar optimalisatie van functies, het bevorderen van welzijn en garanderen van participatie - zijn verankerd in het ontwerpproces.

Interessante Studies

  • Civiele techniek (WO)
  • Bouwkunde (WO)

Profiel gewenste studenten

Wij zoeken altijd jonge talentvolle mensen die hun recent opgedane kennis komen inzetten bij onze organisatie. Verder zijn we op zoek naar mensen die gedreven en enthousiast zijn en een passie voor hun vak hebben. We zijn geïnteresseerd in civiel technici, bouw-, werktuigbouw- en milieukundigen, maar we hebben ook genoeg studenten vanuit andere studierichtingen.

Aanbod voor Studenten

Wil jij in de praktijk kennis maken met een ambitieus ingenieursbureau, dan is Witteveen+Bos een goede plek voor jou om stage te lopen, een afstudeeropdracht uit te voeren of te werken. Ieder jaar organiseren we ook diverse business courses.

Loopbaanmogelijkheden

Een standaardplan voor je loopbaan, dat vind je niet bij Witteveen+Bos. Wij zijn namelijk van mening dat elke medewerker zelf de ontwikkeling van zijn/haar loopbaan hoort te bepalen. Immers, wie zich ontwikkelt, ontdekt ook nieuwe interesses en verbreedt zijn/haar kennis en vaardigheden. Zo'n proces verloopt vaak verrassend en daar past dus geen standaardplan bij. Witteveen+Bos verwacht van young professionals dat zij de ambitie hebben om echt goed in hun vak te worden en daarom willen investeren in hun ontwikkeling en daarvoor ook zelf verantwoordelijkheid nemen. Wij stimuleren die ontwikkeling met het aanbieden van uitdagende en afwisselende werkzaamheden in leuke en vernieuwende projecten. Door te werken in wisselend samengestelde projectteams ontwikkel je niet alleen kennis en vaardigheden, maar ook een netwerk.

Contactgegevens

Bezoekadres hoofdkantoor:
Van Twickelostraat 2,
7411 SC Deventer

Postadres:
Postbus 233,
7400 AE Deventer

Telefoonnummer: 0570 - 69 72 63

Internetadres: www.witteveenbos.com