Witteveen+Bos

Witteveen+Bos-logo

Witteveen+Bos

Witteveen+Bos levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Wij zetten onze topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en wij zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Wij hechten aan onze onafhankelijkheid en de bedrijfscultuur, waarin elke medewerker het beste uit zichzelf haalt, de talenten ten volle benut en maximale klantwaarde biedt.

http://vimeo.com/album/1993663/video/62414805
http://vimeo.com/album/158686

Full image a87dde1710
Slide

Kernwaarden

Ons handelen wordt gedreven door een gezonde dosis ambities. De ambitie om te groeien als organisatie en als personen, om te excelleren op ons vakgebied en om te groeien als ondernemende adviseurs en ingenieurs. Ook hebben we de ambitie om maatschappelijke vraagstukken en zaken zodanig aan te pakken, dat onze aanpak ertoe doet en daadwerkelijk iets betekent voor de samenleving. Medewerkers bij Witteveen+Bos handelen daarbij vanuit drie kernwaarden:
· deskundig: een medewerker beschikt over topexpertise, werkt continu aan de ontwikkeling van zijn kennis en professionele vaardigheden;
· betrouwbaar: een medeweker is een onafhankelijke, solide en integere partner voor opdrachtgevers en projectpartners. Hij levert betrouwbare kwaliteit door te zeggen wat hij doet en te doen wat hij zegt;
· betrokken: een medewerker is gedreven en werkt vanuit zijn passie aan zijn vak. Hij is omgevingsbewust, klantvriendelijk en maatschappelijk betrokken en wil het beste voor de opdrachtgever en de maatschappij realiseren.

Slide

Strategie

Witteveen+Bos levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Wij zetten onze topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en wij zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Wij hechten aan onze onafhankelijkheid en de bedrijfscultuur, waarin elke medewerker het beste uit zichzelf haalt, de talenten ten volle benut en maximale klantwaarde biedt.

Slide

Innovatie

Vernieuwing is van levensbelang voor een hedendaags ingenieursbureau. Onze klanten verwachten dat wij ‘state-of-the-art’ technologie in huis hebben en toepassen. Om ons te onderscheiden in de markt moeten we een stap verder gaan en nieuwe oplossingen aandragen voor de problemen van de klant. In onze praktijk betekent vernieuwing niet zozeer het doen van uitvindingen, maar het operationeel maken van nieuwe ontwikkelingen en het creatief inzetten van bestaande technologieën in nieuwe toepassingen. Dit vereist een creatieve geest en een brede blik op de wereld.

Slide

Duurzaamheid

Het op verantwoorde wijze inrichten van de maatschappij is de core business van een ingenieur. De ontwerppraktijk vergt een voortdurende afweging van de gevolgen ervan voor mens en samenleving.  Witteveen+Bos hanteert basisprincipes die direct gerelateerd zijn aan de principes van duurzame  ontwikkeling. Onze ontwerpen en adviezen houden rekening met het 'hier en nu' - het voorzien in  behoeften van mensen die leven in de hedendaagse maatschappij - maar we denken ook aan 'daar en  later'. Dat betekent dat we voorstander zijn van het gebruik van duurzaam gewonnen grondstoffen en  materialen. Ook passen we het principe van de levenscyclusanalyse toe. Zo streven we ernaar een betere  wereld door te geven aan toekomstige generaties, waarin zij hun eigen keuzes kunnen maken. Wij passen  de principes toe binnen de beperkingen van onze economische werkelijkheid.

Interessante Studies

  • Civiele techniek (WO)
  • Bouwkunde (WO)
  • Aardwetenschappen (WO)

Aanbod voor Studenten

Het op verantwoorde wijze inrichten van de maatschappij is de core business van een ingenieur. De ontwerppraktijk vergt een voortdurende afweging van de gevolgen ervan voor mens en samenleving. Witteveen+Bos hanteert basisprincipes die direct gerelateerd zijn aan de principes van duurzame ontwikkeling. Onze ontwerpen en adviezen houden rekening met het 'hier en nu' - het voorzien in behoeften van mensen die leven in de hedendaagse maatschappij - maar we denken ook aan 'daar en later'. Dat betekent dat we voorstander zijn van het gebruik van duurzaam gewonnen grondstoffen en materialen. Ook passen we het principe van de levenscyclusanalyse toe. Zo streven we ernaar een betere wereld door te geven aan toekomstige generaties, waarin zij hun eigen keuzes kunnen maken. Wij passen de principes toe binnen de beperkingen van onze economische werkelijkheid.

Overzicht vacatures

Op http://www.witteveenbos.nl/nl/vacatures is een actueel overzicht van onze vacatures en  stageopdrachten te vinden. Staat er op dit moment voor jou geen passende functie tussen? We  dagen je uit zelf met een goed (stage)voorstel te komen. Wij kijken dan welke mogelijkheden wij  hebben en nodigen je wellicht uit voor een gesprek. Een kleine greep uit onze tientallen vacatures:

Stages en afstudeeropdrachten


·         Stage Verkeer en Wegen
·         Stage Werktuigbouwkunde
·         Stage Elektrotechniek
·         Stage Drink- en afvalwater
·         Smart Grids / Energietransitie
·         Stage of afstudeeronderzoek Resilient cities
·         Afstudeeropdracht Beschikbaarheid van weginfrastructuur in het ontwerp en contract

Vacatures


·          Ontwerper civiele techniek
·          Aankomend projectleider geluid en trillingen
·          Projectingenieur stedelijke mobiliteit
·          Projectingenieur industriële automatisering
·          Projectingenieur tunneltechniek
·          Ontwerper installatietechniek gebouwen
·          Bim Coördinator
·          Constructief 3d ontwerper infrastructuur

http://vimeo.com/album/158686/video/9403406

Loopbaanmogelijkheden

Witteveen+Bos verwacht van haar medewerkers dat zij de ambitie hebben om echt goed te worden in hun vak en daarom willen investeren in hun ontwikkeling. Wij stimuleren die ontwikkeling door uitdagende en afwisselende werkzaamheden aan te bieden in leuke en vernieuwende projecten. Op deze wijze kunnen onze professionals zich ontwikkelen tot uitstekende experts, projectleiders en teamworkers. We kennen geen standaard loopbaanplannen. Bij Witteveen+Bos bepaal je zelf je loopbaan. De ontwikkeling van medewerkers wordt intensief begeleid door de leidinggevende. Door vanaf de eerste dag van het dienstverband te werken in wisselend samengestelde projectteams, ontwikkelen onze medewerkers niet alleen kennis en vaardigheden, maar ook een netwerk. Er wordt veel ruimte geboden voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid en er wordt gewerkt in een open en informele sfeer met jonge en enthousiaste collega’s.
Pas afgestudeerde medewerkers nemen deel aan een speciaal opleidingstraject, het ‘Starterstraject’. Hierbij volgen zij in groepsverband een aantal interne trainingen zoals projectmatig werken en adviesvaardigheden. Ze worden hierbij gecoacht door een ervaren medewerker en stellen een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Op technisch gebied werken medewerkers ook door studies, cursussen en congressen aan hun ontwikkeling.

http://vimeo.com/album/158686/video/9325178
http://vimeo.com/album/158686/video/9325242

Contactgegevens

Contactpersoon: Linda Cornelissen MSc
Bezoekadres hoofdkantoor: Van Twickelostraat 2, 7411 SC Deventer
Postadres: Postbus 233, 7400 AE Deventer
Telefoonnummer: 0570 - 69 72 63
E-mailadres: linda.cornelissen@witteveenbos.com
Internetadres: www.witteveenbos.com