Witteveen+Bos

Witteveen+Bos-logo

Witteveen+Bos

Witteveen+Bos levert met ruim 1.000 medewerkers adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Daarmee behoren we tot de top 10 van de Nederlandse ingenieursbureaus. We zetten onze topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Een brede nationale én internationale oriëntatie op onze markten is van groot belang. Typerend voor onze werkwijze is de multidisciplinaire projectaanpak. Onze opdrachtgevers zijn overheden, het bedrijfsleven, industrie en verschillende soorten samenwerkingsverbanden. We hebben zes vestigingen in Nederland en twaalf vestigingen in het buitenland. Onze advieswerkzaamheden omvatten het gehele traject van planstudie, ontwerp en engineering, besteksvoorbereiding tot en met de uitvoeringsbegeleiding en projectmanagement.

http://vimeo.com/album/1993663/video/62414805
http://vimeo.com/album/158686

Full image a87dde1710

Case

Tijdens het Techniek Bedrijven Evenement zal Witteveen+Bos een case verzorgen. De titel van de case is "Casestudie Afsluitdijk - Witteveen+Bos"

Slide

Kernwaarden

Mensenwerk

Onze ruim duizend medewerkers zijn specialisten die hun kwaliteit kwijt kunnen in hun werk. Partnership is voor hen het sleutelwoord. Partnership met de opdrachtgevers en met Witteveen+Bos. Ook persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staan centraal want ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en nieuwe verantwoordelijkheden. W+B is een bedrijf waar medewerkers zich thuis voelen, waar kwaliteit hoog in het vaandel staat en dat graag een stapje extra zet, niet alleen voor de opdrachtgevers maar ook voor onze medewerkers.

Slide

Strategie

Missie

Witteveen+Bos levert adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Wij zetten onze topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Wij hechten aan onze onafhankelijkheid en de bedrijfscultuur waarin elke medewerker het beste uit zichzelf haalt, de talenten ten volle benut en maximale klantwaarde biedt.

Visie

Witteveen+Bos wil een advies- en ingenieursbureau van topklasse zijn. Dit betekent voor ons dat wij zelf heel goed zijn in ons vak en ons blijven ontwikkelen, dat wij samenwerken met goede partners en dat wij werken in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen. Goed zijn in wat we doen begint bij liefde voor de inhoud: werken aan interessante projecten waarbij we waardevolle oplossingen creëren. Het ontwikkelen van kennis en talenten is essentieel om te excelleren, evenals het ontplooien van vaardigheden als professioneel projectmanagement. In de samenwerking met andere partijen brengen we topkennis van binnen en buiten de organisatie bijeen door voor al onze projecten op zoek te gaan naar het beste team, omdat dit ons advies versterkt. We geloven dat iedere Witteveen+Bos’er moet kunnen doen waar hij of zij goed in is. Daarom bieden we ruimte en vertrouwen en leggen we verantwoordelijkheden laag in de organisatie

Slide

Innovatie

Kennisontwikkeling en innovatie

In de kern draait ons werk om kennis: de juiste kennis bij elkaar brengen om uitdagende problemen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw op te lossen. We leggen de lat hoog. State-of-the- art kennis begint bij velen van ons met echte liefde voor het vak. Onze medewerkers willen alles weten van hun vak, van geotechniek tot werktuigbouwkunde, van watermanagement tot omgevingsrecht. Door kennis te delen, te ontwikkelen en wereldwijd in te zetten creëren we telkens weer betere oplossingen in de projecten van onze opdrachtgevers.

Een voorbeeld hiervan is ons Plus+ Innovatieprogramma. Vanuit dit programma is bottom-up een ongekende innovatie energie vrijgekomen die Witteveen+Bos blijvend verandert, en het is letterlijk een platform waarop mensen hun dromen waarmaken. Er kwamen 169 ideeën voor nieuwe producten en diensten naar boven uit alle hoeken van de organisatie, van over de hele wereld. Tijdens de ‘Accelerator phase’ werden 16 van deze ideeën verder uitgewerkt, waarbij diverse innovaties al voor opdrachtgevers zijn ingezet.

Slide

Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het op verantwoorde wijze inrichten van de maatschappij is de core business van een ingenieur. De ontwerppraktijk vergt een voortdurende afweging van de gevolgen ervan voor mens en samenleving. W+B hanteert basisprincipes die direct gerelateerd zijn aan de principes van duurzame ontwikkeling. Onze ontwerpen en adviezen houden rekening met het 'hier en nu' - het voorzien in behoeften van mensen die leven in de hedendaagse maatschappij - maar we denken ook aan 'daar en later'. Zo streven we ernaar een betere wereld door te geven aan toekomstige generaties, waarin zij hun eigen keuzes kunnen maken. Onze zes duurzame ontwerpprincipes - natuurgerelateerde en klimaatbestendige ontwerpen, toepassing van het  trias-principe, het volgen van een ketenbenadering, streven naar optimalisatie van functies, het bevorderen van welzijn en garanderen van participatie - zijn verankerd in het ontwerpproces. In 2017 was 80 % van alle collega’s wereldwijd bekend met de zeven ontwerpprincipes en in 54 % van de geaudite projecten werden de duurzame ontwerpprincipes afgewogen. Onverminderde aandacht blijft nodig om beide percentages naar 100 % te krijgen.

Interessante Studies

 • Civiele techniek (WO)
 • Aarde en economie (WO)
 • Aardwetenschappen (WO)
 • Advanced technology (WO)
 • Bedrijfsinformatietechnologie (WO)
 • Biomedische technologie (WO)
 • Biotechnologie (WO)
 • Business analytics (WO)
 • Business & it (WO)
 • Computer science (WO)
 • Electrical engineering (WO)
 • Future planet studies (WO)
 • Industrial design (WO)
 • Industrieel ontwerpen (WO)
 • Informatica (WO)
 • Informatica & economie (WO)
 • Informatica en cyber security (WO)
 • Informatiekunde (WO)
 • Informatiewetenschappen (WO)
 • Kunstmatige intelligentie (WO)
 • Lucht- en ruimtevaarttechniek (WO)
 • Maritieme techniek (WO)
 • Natuur- en sterrenkunde (WO)
 • Natuurkunde (WO)
 • Natuurwetenschap en innovatiemanagement (WO)
 • Scheikundige technologie (WO)
 • Science, business and innovation (WO)
 • Software science (WO)
 • Sustainable innovation (WO)
 • Technische aardwetenschappen (WO)
 • Technische bedrijfskunde (WO)
 • Technische bestuurskunde (WO)
 • Technische informatica (WO)
 • Technische innovatiewetenschappen (WO)
 • Technische natuurkunde (WO)
 • Technische planologie (WO)
 • Technische wiskunde (WO)
 • Watertechnologie (WO)
 • Werktuigbouwkunde (WO)
 • Wiskunde (WO)
 • Biotechnologie (HBO)
 • Bouwkunde (HBO)
 • Built environment (HBO)
 • Business, it & management (HBO)
 • Chemische technologie (HBO)
 • Civiele techniek (HBO)
 • Elektrotechniek (HBO)
 • Ict (HBO)
 • Industrieel product ontwerpen (HBO)
 • Informatica (HBO)
 • Logistiek en vervoer (HBO)
 • Luchtvaart technologie (HBO)
 • Maritieme techniek (HBO)
 • Mechatronica (HBO)
 • Mileukunde (HBO)
 • Scheikunde (HBO)
 • Technische informatica (HBO)
 • Werktuigbouwkunde (HBO)
 • Bouwkunde (WO)
 • Scheikunde (WO)
 • Scheikunde en farmaceutische wetenschappen (WO)
 • Chemie (HBO)
 • Scheikundige technologie (HBO)
 • Technische bedrijfskunde (HBO)
 • Technische natuurkunde (HBO)
 • Toegepaste wiskunde (HBO)

Profiel gewenste studenten

- HBO-studies + WO-studies;
- Ondernemend
- Leergierig
- Studenten die het beste uit zichzelf willen halen en zich willen ontwikkelen in hun vakgebied.

Aanbod voor Studenten

- Stage lopen
- Afstuderen
- Bijbaan/ vakantiewerk
- Werken naast de studie (deeltijdstudies)
- Kennismakingsmogelijkheden (business courses + andere events).

Loopbaanmogelijkheden

Een standaardloopbaan bestaat niet bij Witteveen+Bos

Jouw ontwikkeling als young professional staat bij ons centraal. Die ontwikkeling start direct al vanaf je eerste werkdag, door aan afwisselende en uitdagende werkzaamheden te werken binnen vernieuwende projecten. In die projecten werk je samen in wisselend samengestelde projectteams, die veelal multidisciplinair zijn samengesteld. In die teams heb je volop de gelegenheid om te leren van je collega’s. Daarnaast ontwikkel je op deze manier snel een groot netwerk binnen onze organisatie.  

Creëer je eigen loopbaan


In de eerste fase van je loopbaan bieden we je alle ruimte om te ontdekken wat je leuk vindt en wat je talenten zijn. We bieden je daarbij veel ruimte voor eigen initiatief en een grote mate van zelfstandigheid. We vinden het belangrijk om continu met je af te stemmen wat jouw interesses en ambities zijn en welke mogelijkheden we je daarvoor kunnen bieden. Dat is de kern van onze visie op loopbaanontwikkeling. Ons doel is je niet zo zeer een functie aan te bieden, maar juist een loopbaan.  Je werkzaamheden binnen projecten moeten goed aansluiten op je ontwikkelbehoefte. Wil jij bijvoorbeeld ontdekken of de rol van projectleider bij je past? Dan is het van belang dat je geleidelijk aan ervaring op doet in deze rol. Je direct leidinggevende is verantwoordelijk voor je begeleiding en zal je coachen en stimuleren. Maar ook je pmc-leider speelt een rol in je ontwikkeling. Periodieke afstemming met hen tijdens bijvoorbeeld functionerings- en loopbaangesprekken is daarom van groot belang. Jij bent de regisseur van jouw loopbaan en daar horen dan ook geen vooraf uitgestippelde loopbaanpaden bij.   

Ontwikkel jezelf op meerdere fronten

In de eerste jaren van je loopbaan willen we graag dat je een vakinhoudelijke basis legt. We verwachten van je dat je de ambitie hebt om echt goed te worden in je vak en om dat te bereiken het beste uit jezelf wilt halen. In combinatie met deze ontwikkeling in de vakinhoudelijke rol als expert bieden we ook twee andere ontwikkelrichtingen aan; de managementrichting (als projectleider of leidinggevende) en de commerciële richting (de relatie met onze opdrachtgevers). Om de ontwikkeling in deze richtingen te stimuleren, organiseren we een groot aantal opleidingen en faciliteren we ook allerlei externe studies

Contactgegevens

Hoofdkantoor
Van Twickelostraat 2
Postbus 233 7400 AE Deventer 
0570 69 79 11
0570 61 67 95
info@witteveenbos.com