Tocardo Tidal Power

04-07-2017 | geschreven door Tocardo

Tocardo Tidal Power

Bron: Tocardo

Tocardo Tidal Power, ontwerper en producent van getijden en vrijstaande waterkracht turbines en Huisman, ontwerper, bouwer en financiële sponsor van de ophangconstructie van de turbines hebben vijf getijdenturbines in de Oosterschelde stormvloedkering geïnstalleerd voor het opwekken van schone energie.

Het gaat om het grootste project voor getijdenstroom in Nederland en de grootste commerciële getijden-installatie in de wereld, waarbij voor het eerst een reeks van vijf turbines naast elkaar worden geïnstalleerd. In een recordtijd van 9 maanden is de getijdeninstallatie geëngineerd en geproduceerd.

Via het water is de 50 m lange en 20 m brede constructie naar werkeiland Neeltje Jans getransporteerd. Rekening houdend met de waterstanden, het getij en het weer is de getijdencentrale, met behulp van de schuiven van de stormvloedkering op een drijvend  ponton in combinatie met hefwagens, geplaatst tussen de pijlers en onder de verkeerskoker van de N57 in de Oosterscheldekering. In een installatie window van krap 2 uur is de getijdencentrale in deze uiterst precieze operatie succesvol op zijn geplek gezet.
Bron: Tocardo

De Deltawerken hebben wereldwijd grote naamsbekendheid en beschermen een groot deel van Nederland al bijna zestig jaar tegen overstromingen. Nu heeft de Oosterscheldekering ook de functie gekregen om groene stroom op te wekken.

Deze installatie is een enorme stap in de ontwikkeling van getijdenenergie. Onze getijdentechnologie heeft de potentie uit te groeien tot een groot Nederlands exportproduct. De exportverwachting van getijdenenergie is meer dan 200 Gigawatt. Met deze turbines in de Oosterscheldekering kan de wereld zien wat de kracht is van getijden-energie: een schone en betrouwbare energiebron die in 10 tot 20% van de wereldbehoefte aan elektriciteit kan voorzien.De voordelen van getijdenenergie zijn evident. Naast het feit dat het uiterst voorspelbaar hoeveel energie wordt gegenereerd - het tij is er elke dag – worden de turbines geplaatst in het water en zijn niet in zicht, zoals bij windturbines.

Naast Tocardo en Huisman, zijn ook een aantal andere bedrijven betrokken bij dit prestigieuze project. Strukton is vanaf het begin van dit project actief betrokken geweest bij de planvorming, de planning en is tevens verantwoordelijk voor het project management. De betrokkenheid van Mammoet bestaat uit het transport en de installatie van de getijdeninstallatie in de Oosterschelde stormvloedkering. Ook de Zeeuwse bedrijven Istimewa Elektrotechniek, Van der Straaten en Hillebrand leveren een belangrijke bijdrage aan de elektrotechnische installaties en de staalconstucties.

Als beheerder van de Oosterscheldekering faciliteert Rijkswaterstaat de locatie van deze innovatieve ontwikkeling om duurzame energie op te wekken. Samen met de markt ontwikkelt Rijkswaterstaat vernieuwende oplossingen en biedt waar mogelijk ruimte aan marktpartijen om innovaties te testen of toe te passen.

Het project is verder mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid).Bekijk alle nieuwsartikelen